web analytics

Zzp’ers ontevreden? Nee hoor!

Zzp’ers ontevreden? Nee hoor!

2 november 2017 Geen categorie 0

Het CBS heeft onlangs een grootschalige enquête afgenomen onder zzp’ers: de Zelfstandigen Enquête Arbeid. Hierbij is vooral gekeken naar de beweegredenen van mensen om als zzp’er te starten en hoe tevreden zij zijn over het werk dat zij verrichten. Het grootste deel van de ondervraagden, ruim 33%, is om positieve redenen gestart als zzp’er. Hieronder vallen redenen als: zoeken naar een nieuwe uitdaging, het zelf willen bepalen van werktijden, altijd al zzp’er willen worden, niet meer voor een baas willen werken, werk en privé beter willen balanceren en meer willen verdienen.

Slechts bij 10% van de ondervraagden had negatieve startmotieven. Hierbij kan gedacht worden aan: het niet kunnen vinden van een geschikte baan in loondienst, ontslag of geen contractverlenging, of dat het de wens van de werkgever was. Als we kijken naar de ontevredenheidscijfers is het grootste deel van de ‘onvrijwillig’ gestarte zzp’ers tevreden over het werk. Slechts 12,5% van deze groep geeft aan ontevreden te zijn over de werkzaamheden. Deze groep ontevredenen is wel kleiner onder ‘vrijwillig’ gestarte zzp’ers: 6,3% van deze groep gaf aan ontevreden te zijn over het werk. Desondanks wil een groter deel van de onvrijwillige zzp’ers wel iets anders doen binnen nu en vijf jaar: 25,4% geeft aan dat zij het huidige werk over vijf jaar niet meer wil doen, tegenover 14,5% in de groep vrijwillige zzp’ers. We kunnen dus concluderen dat onvrijwillige zzp’ers het werk grotendeels niet vindt tegenvallen, maar dat zij het wel zien als een tijdelijk iets.